Velkommen til FT Bygg AS!


FT Bygg AS
vart etablert 10.03.2007 basert på eit oppkjøp av enkeltmannsføretaket Asbjørn Fjellestad Entreprenørforretning, der sønene til Asbjørn, Lars Erik-, Arild- og Øyvind Fjellestad Tystad no er eigarar.

FT Bygg AS har base på Sandane i Gloppen og har hovudsakleg Nordfjord som arbeidsområde, men også resten av Sogn og Fjordane og Møre kan vere aktuelt.

FT Bygg AS jobbar mest som underentreprenør, men også for privatpersonar. Vi påtar oss tømringsarbeid, betongarbeid, mur og puss arbeid, muring av peisar i forskjellege materialer, diverse natursteinarbeid som f.eks forblending av pipe/vegg med stein og skifer, terasse m/skifer, oppføring av utepeisar og murar i naturstein, flisarbeid inne og ute og legging av beleggning- og betongstein.

Pr. i dag er det tre faste tilsette i bedrifta. Dagleg ledar er Øyvind Fjellestad Tystad og styreformann er Asbjørn Fjellestad.

Ansatte

STYREFORMANN/PROSJKTLEDAR
Asbjørn Fjellestad

DAGLEG LEDAR/BYGNINGSARBEIDAR
Øyvind Fj Tystad

BYGNIINGSARBEIDAR
Kjellfrid Tystad